BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Bình luận 

  • Văn bản được đề xuất: nhưng khách hàng để lại bình luận trên website, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong bình luận và địa chỉ IP của khách hàng nhằm mục đích để phát hiện spam

Cookies

  • Văn bản được đề xuất: Những bình luận của khách hàng trong website, những địa chỉ email và tên của bạn nhập trong lúc bình luận. Các thông tin này chỉ phục vụ nhằm mục đích giúp bạn không cần nhập lại thông tin nếu bình luận khác nữa. Cookie này sẽ được lưu giữ trong vòng 6 tháng tính từ ngày khách nhập thông tin.

Nội dung nhúng từ website khác

  • Văn bản được đề xuất: Các bài viết trên trang web này có thể chứa nội dung nhúng (chẳng hạn như video, hình ảnh, bài báo, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động giống hệt như cách khách truy cập đã truy cập các trang web khác.
  • Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát các tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm cả việc theo dõi các tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó. Nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web, hãy nhúng nó vào.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

  • Văn bản đề xuất: Nếu bạn đăng nhận xét, nhận xét và siêu dữ liệu của nhận xét đó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Bằng cách này, chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ nhận xét nào thay vì để chúng trong khu vực chờ xem xét.